Anleggsledelse, byggeledelse og prosjektledelse

Innlandet Entreprenørsupport AS leder både små og store anleggsprosjekter. Som anleggsledere vektlegger vi å kombinere planmessighet og god forretningsforståelse. Samtidig er det viktig for oss at hele teamet av kompetente medarbeidere veiledes best mulig!

God kundekontakt er også avgjørende innen anleggsledelse. Vi hjelper kundene med å konkretisere ulike ønsker og behov. Når vi vet hva du har behov for, videreformidler vi dette til medarbeiderne. Slik kan vi sikre at hele prosessen flyter så godt som mulig.

Vi ønsker å skape et godt tillitsforhold til kundene. Dette oppnår vi blant annet med transparent og åpen kommunikasjon. Med løsningsorientert og systematisk oppfølgning sikrer vi at både store og små anleggsprosjekter gjennomføres etter planen.

Våre arbeidsoppgaver

Når vi arbeider med anleggsledelse, byggeledelse og prosjektledelse, har vi mange forskjellige ansvarsområder å ta hensyn til.

Her er en oversikt over noen av hovedområdene våre:

 • KS og HMS som samsvarer med kundens interne systemer
 • Oppfølgingsansvar for anleggets ansatte
 • Gjennomføringsansvar som samsvarer med fremdriftsplanen i det enkelte prosjekt, ledet av prosjektleder
 • Kontroll av håndverksmessig og teknisk utførelse
 • Sikre at prosjektene har tilgang på nødvendige ressurser, slik at prosjektets målsetninger oppnås
 • Oppfølgning av leverandører
 • Utstyrsbehandling
 • Mottakskontroll av ressurser og varer
 • Bidra i forhandlinger og viktige prosjektkalkyler
 • Tilstedeværelse og støtte for ansatte og andre nøkkelpersoner
 • Overtakelse og gjennomførelse av sluttoppgjør

Prosjektledelse gjennom alle faser

Innlandet Entreprenørsupport AS tar prosjektledelse på alvor. Vi streber alltid etter å ivareta prosjektet og oppdragsgiveren sine interesser, og sitter på mye faglig kompetanse.

Er du usikker på hvorfor du bør velge oss? Prosjektlederne våre kan skilte med både administrativ og faglig erfaring, noe som gjør at prosjektet ditt kan styres gjennom ulike faser mest mulig effektivt.

Vi vektlegger blant annet å kunne opprettholde gode økonomiske rammer, levere høy kvalitet og samtidig ha effektiv fremdrift.

Gjengen i Innlandet Entreprenørsupport AS hjelper både offentlige og private byggherrer, og tilbyr totalentrepriser av høy faglig standard. Med oss som prosjektledere får du god veiledning gjennom alle faser av byggeprosessen.

Har du spørsmål?

Hvis du trenger gode råd eller har noen spørsmål om anleggs- og prosjektledelse, ta kontakt med oss