Innlandet entreprenørsupport

Med bred erfaring fra bygg og anleggsbransjen fokuserer vi på å hjelpe til med prosjektering, landmålingsgtjenester, anleggsledelse og økonomioppfølging.

Kontakt oss uforpliktet

Tjenester

Våre tjenester

Maskinstyring

Opplæring maskinførere og stikkere for effektiv bruk av maskinstyring og stikningsutstyr.

Les mer

Stikningsingeniør

Typiske arbeidsoppgaver som utsetting og innmåling, produksjon av stikningsdata og dokumentasjon.

 Les mer

Masseberegning

Vi beregner ut ifra deres innmålinger masser, målebrev, og dokumentasjon til myndigheter for rett rapportering til rett tid.

Les mer

Anleggs- og prosjektledelse

Med oss som prosjektledere får du god veiledning gjennom alle faser av byggeprosessen.

Les mer

Anbud og kontraktsoppfølging

Regning av anbud og produksjon av grunnlag for fakturering etter NS og Prosesskoden.

Les mer

Hvem er vi

Byggmesters høyre hånd

Innlandet Entreprenørsupport AS tilbyr et bredt spekter av tjenester innen bygg og anlegg. I tillegg til kontraktsforståelse, maskinstyring og prosjektledelse, kan vi tilby tjenester som masseberegning og stikningsledelse.

Vi kan også hjelpe deg med enkel prosjektering og landmålingstjenester, og ikke minst – økonomisk oppfølgning.

Vi er stolte av å ha mye kompetanse på alle disse områdene. Gjengen vår sitter på mye faglig kunnskap og erfaring, og sammen passer vi på at alle tjenester blir utført etter planen!

Her driver vi med fastmerkeetablering for Brødrene Dokken AS langs E16 Valdres.