Stikningsledelse

Innlandet Entreprenørsupport AS har stikingsingeniører og stikningsledere som kan bistå på anleggsplassen. Vi hjelper deg med alt fra innmåling og utsetting, til produksjon av stikningsdata og dokumentasjon.

Vi tilbyr

Stikingsingeniører med høyt kompetansenivå

En stikningsingeniør eller stikingsleder har en rekke ansvarsområder på anleggsplassen. Dette inkluderer blant annet sikring og utarbeidelse av målebrev. Dette blir gjort i tett samarbeid med anleggs- eller prosjektleder.

Vi arbeider også med kontroll av det aktuelle arbeidsgrunnlaget og kontroll. En stikingsingeniør vil også sikre tilrettelegging og bistand tilknyttet oppmålingsarbeid. Vi sørger selvfølgelig for at korrekt dokumentasjon foreligger.

Innlandet Entreprenørsupport AS tilbyr stikningsledelse som bistår prosjektet ditt med massedisponering og masseberegning på høyt nivå. For å få dette til, bruker vi digitale redskaper av høy kvalitet.

En stikningsingeniør vil også ta del i ulike tilbudsprosesser. Vi kan blant annet bistå med masseberegning av diverse totalentrepriser.

Enten du har spørsmål om prosjektledelse eller kalkulering, kan du kontakte oss for gode råd!

Vi hjelper med

Sikring og utarbeidelse av målebrev

Korrekt dokumentasjon

Massedisponering og masseberegning

Sikkerhet og HMS på arbeidsplassen

Utstyr og verktøy av høy kvalitet

Utstyr og verktøy av høy kvalitet

Innlandet Entreprenørsupport AS bruker Gemini Terreng som verktøy i alle faser av prosjektet. I tillegg til dette har vi god kjennskap til ulike systemer, som for eksempel Smartdok, Gemini Connected, Gemini Proadm, Byggoffice, Agresso og lignende.

Vi har dessuten mye kunnskap om stikningsutstyr og maskinstyringssystemer som Leica, Trimble, TopCon og Makin3D.