Masseberegning

Innlandet Entreprenørsupport AS har dyktige og erfarne ansatte med mye kompetanse innen masseberegninger og dokumentasjon.

Kontakt oss uforpliktet

Vi tilbyr

Fra innmåling til dokumentering

Vi i Innlandet Entreprenørsupport AS har spesialisert oss innen geomatikk og anleggsarbeid, og kan bistå med grundig kalkulering av volum og areal før anleggsarbeidet starter.

Både ved spengning og graving er det viktig å ha en korrekt utregning av volumet, og da er presis masseberegning helt avgjørende. Ved hjelp av utstyr som totalstasjon, GPS og droner, kan vi gi en detaljert beregning av mengde masse som må forflyttes.

Med grundig kalkulering av volum og areal kan vi passe på at det blir gitt nøyaktige kalkyler gjennom alle faser i anleggsprosjektet ditt.

Vi sørger for

Masseberegning fra utførte og teoretiske målinger

Målebrev

Dokumentasjon til myndighetene

Rapportering til rett tid

Terrengprofil & kartlegging

Terrengprofil og kart

Vi hjelper deg med å kartlegge objekter, ulike terreng, infrastruktur og vei der utbygging planlegges. Våre dyktige landmålere sørger for effektiv kartlegging av feltet, sånn at kartdata kan prosjekteres. Dette kan for eksempel være aktuelt i veiprosjekter der det er tilknyttet usikkerhet til terrenget.

Når vi kartlegger terrenget kan vi for eksempel finne ut hva slags terreng som må sprenges ut eller graves i.