Tjenester

Vi har dyktige ansatte med lang erfaring innen bygg- og anleggsbransjen. Innlandet Entreprenørsupport AS tilbyr grundig ledelse av både små og store anleggsprosjekter, og har ekspertise innen masseberegning. Vi hjelper med massemåling på anleggsplassen, i tillegg til tjenester som utsetting og produksjon av stikningsdata

Maskinstyring

Innlandet Entreprenørsupport AS kan blant annet bistå med veiledning til maskinførere. Vi gir grundig opplæring i bruk av maskinstyring på anleggsplasser, og behandler innmålinger som hentes inn.

Maskinstyring er relevant både for maskinførere og stikkere, og vi sørger for at opplæringen blir gitt i henhold til VA-normen.

Masseberegning

Vi kan også hjelpe deg med mengdeberegning når masse skal måles på anleggsplassen. Vi vil dessuten bistå med dokumentasjon av mengder.

Stikningsingeniører og stikningsledelse

Våre stikningsingeniører sørger for at både innmåling, utsetting, dokumentasjon og produksjon av stikningsdata utføres etter planen.
Ingeniørene våre hjelper blant annet til med utarbeidelse av målebrev og sikring sammen med prosjektleder.

Kontraktsoppfølging

Innlandet Entreprenørsupport AS har lang erfaring med kontraktsoppfølging, og vi benytter NS som kontraktsform i tillegg til prosesskoden. Det er avgjørende med god og tydelig dokumentasjon for at sluttresultatet skal bli optimalt, mener vi!