Hva er landmåling?

Hva er landmåling?

Hva er landmåling? Landmåling (også kalt oppmåling) er en avgjørende teknikk innenfor bygg- og anleggsbransjen som hjelper til med å sikre nøyaktige og pålitelige resultater i prosjekter, gjort riktig brukes dette som grunnlag for riktig dokumentasjon til rett tid....