Hva er landmåling?

Landmåling (også kalt oppmåling) er en avgjørende teknikk innenfor bygg- og anleggsbransjen som hjelper til med å sikre nøyaktige og pålitelige resultater i prosjekter, gjort riktig brukes dette som grunnlag for riktig dokumentasjon til rett tid.

Hvorfor trenger du landmåling?

Landmåling (også kalt oppmåling) gir deg nøyaktige og pålitelige målinger i prosjekter, som ofte resulterer i dokumentasjon og rapportering til blant annet myndighetene og regulering av kontrakter.

De vanligste årsakene for å oppsøke en landmåler er:

  • Planlegging av nye bygninger eller infrastruktur: Nøyaktige målinger av området hvor bygningene eller infrastrukturen skal plasseres.
  • Oppgradering eller reperasjon av eksisterende infrastruktur: Nøyaktige målinger av eksisterende infrastruktur sikrer at oppgraderingene eller reperasjonene gjøres på riktig sted og på en effektiv måte.
  • Volumberegning: Landmåling brukes ofte for å beregne volumet av materialet som må transporteres. Eksempler er veiprosjekter, gruvedrift eller bygging av demminger.
  • Kontrollmåling: Landmåling kan også brukes av eksisterende infrastruktur eller konstruksjoner for at alt er riktig plassert og fungerer som det skal.
  • Konfliktløsing: Om det er uenighet om eiendomsgrenser, eller plassering av infrastruktur kan landmåling gi et riktig svar på hva som er riktig.

Hvilke landmålingstjenester finnes?

Det er flere typer landmålingstjenester man kan benytte seg av.

Noen av de mest vanlige er bygge- og anleggsoppmåling, volumberegning, kontrollmåling, 3D-scanning, totalstasjon med GPS eller drone, veistikking, byggstikking, stikningsledelse og mer.

Dokumentasjon og rapportering kan være masseberegning, FKB-NVDB, SOSI, geometrisk kontroll og mer.

Vi tar gjerne en uforpliktende prat for å kartlegge hva du trenger med minst mulig tid og penger.

Hvordan fungerer arbeidsprosessen?

Arbeidsprosessen for landmåling varierer med oppgaven, men det finnes noen generelle trinn som ofte inngår i prosessen. Dette inkluderer: 

  1. Planlegging: Inkluderer å identifisere målsetninger for landmålingstjenestene og bestemme bestemme hvilke utstyr det er behov for. 
  2. Feltoppmåling: Måling på det aktuelle landområdet.
  3. Dataanalyse: Analysere og behandle dataen som er samlet, for å lage kart og tegninger. 
  4. Rapportering og dokumentasjon: Levere resultatet av landmålingen til kunden, med tilhørende dokumentasjon og rapportering. 

Hva koster det?

Prisen for landmåling varierer avhenger av en rekke faktorer, som størrelsen av området, kompleksiteten av oppdraget, antall arbeidstimer, og kostnader for nødvendig utstyr og materialer.

Mindre landmålingsprosjekter kan for eksempel være oppmåling av et mindre område eller en mindre tomt. Større og mer komplekse oppgaver kan for eksempel være store områder eller planlegging av store infrastrukturprosjekter.

Når du velger en landmålingsbedrift, anbefaler vi å få et skriftlig prisestimat fra bedriften(e) knyttet til prosjektet.

Hva burde du forvente?

En pålitelig landmålingsbedrift bør ha erfaring, kompetanse og tilgang til utstyr og teknologi som sikrer nøyaktige og pålitelige resultater, med riktig dokumentasjon og rapportering til riktig tid.

Innlandet Entreprenørsupport er en bedrift med mye erfaring innen landmålingstjenester.  Med oss får du pålitelig dokumentasjon og rapportering, med minst mulig tid og penger.