Stikningsledelse | Trenger du en stikningsingeniør?

Innlandet Entreprenørsupport AS har stikingsingeniører og stikningsledere som kan bistå på anleggsplassen. Vi hjelper deg med alt fra innmåling og utsetting, til produksjon av stikningsdata og dokumentasjon.

Stikningsingeniører spiller uten tvil en viktig rolle på anleggsplassen. Gjengen vår bistår med alt fra mengdeberegninger og oppmålingsarbeid, til tilrettelegging og dokumentering.

Våre arbeidsoppgaver

En stikningsingeniør eller stikingsleder har en rekke ansvarsområder på anleggsplassen. Dette inkluderer blant annet sikring og utarbeidelse av målebrev. Dette blir gjort i tett samarbeid med anleggs- eller prosjektleder.

Vi arbeider også med kontroll av det aktuelle arbeidsgrunnlaget og kontroll. En stikingsingeniør vil også sikre tilrettelegging og bistand tilknyttet oppmålingsarbeid. Vi sørger selvfølgelig for at korrekt dokumentasjon foreligger.

Innlandet Entreprenørsupport AS tilbyr stikningsledelse som bistår prosjektet ditt med massedisponering og masseberegning på høyt nivå. For å få dette til, bruker vi digitale redskaper av høy kvalitet.

En stikningsingeniør vil også ta del i ulike tilbudsprosesser. Vi kan blant annet bistå med masseberegning av diverse totalentrepriser.

Stikingsingeniører med høyt kompetansenivå

Innlandet Entreprenørsupport AS har stikningsingeniører som trives i det hektiske arbeidsmiljøet som finnes på anleggsplasser, og vi fungerer både som ledere og fagpersonell. Vi har høy arbeidskapasitet og er både initiativrike og utforskende når vi jobber.

Samtidig kan gjengen vår skilte med et kompromissløst forhold til sikkerhet og HMS på arbeidsplassen, og kvalitet er grunnpilaren i alt arbeid vi utfører.

Utstyr og verktøy av høy kvalitet

Innlandet Entreprenørsupport AS bruker Gemini Terreng som verktøy i alle faser av prosjektet. I tillegg til dette har vi god kjennskap til ulike systemer, som for eksempel Smartdok, Gemini Connected, Gemini Proadm, Byggoffice, Agresso og lignende.

Vi har dessuten mye kunnskap om stiklingsutstyr og maskinstyringssystemer som Leica, Trimble, TopCon og Makin3D.

Har du spørsmål om stikningsledelse på anleggsplassen?

Innlandet Entreprenørsupport AS har stikningsingeniører og -ledere som har mye felterfaring. Med god kunnskap om både Gemini Terreng og diverse landmålingsutstyr, har vi all kompetansen du trenger.

Enten du har spørsmål om prosjektledelse eller kalkulering, kan du kontakte oss for gode råd!