Masseberegning og dokumentasjon

Vi i Innlandet Entreprenørsupport AS har spesialisert oss innen geomatikk og anleggsarbeid, og kan bistå med grundig kalkulering av volum og areal før anleggsarbeidet starter.

Både ved spengning og graving er det viktig å ha en korrekt utregning av volumet, og da er presis masseberegning helt avgjørende. Ved hjelp av utstyr som totalstasjon, GPS og droner, kan vi gi en detaljert beregning av mengde masse som må forflyttes.

Med grundig kalkulering av volum og areal kan vi passe på at det blir gitt nøyaktige kalkyler gjennom alle faser i anleggsprosjektet ditt.

Fra innmåling til dokumentering

Vi i Innlandet Entreprenørsupport AS har spesialisert oss innen geomatikk og anleggsarbeid, og kan bistå med grundig kalkulering av volum og areal før anleggsarbeidet starter.

Både ved spengning og graving er det viktig å ha en korrekt utregning av volumet, og da er presis masseberegning helt avgjørende. Ved hjelp av utstyr som totalstasjon, GPS og droner, kan vi gi en detaljert beregning av mengde masse som må forflyttes.

Med grundig kalkulering av volum og areal kan vi passe på at det blir gitt nøyaktige kalkyler gjennom alle faser i anleggsprosjektet ditt.

Prosessen: Fra innmåling til dokumentering

Gjengen i Innlandet Entreprenørsupport AS beregner masser med utgangspunkt i data fra innmåling og teoretisk måling. Hva bruker vi denne informasjonen til? Jo – målebrev og dokumentasjon til myndighetene!

Vi sørger for rett rapportering til rett tid. Både dokumentasjon og mengdeberegning blir gjort i samsvar med Norsk Standard og Prosesskode.

Innlandet Entreprenørsupport AS kan utføre masseberegning både for entreprenører og private som har behov for å kartlegge hvor mange kubikkmeter med løsmasse eller fjell som må fjernes fra en byggegrop.

Beregningen av masse vil så kunne brukes som grunnlag for dokumentering av utlastede massesorter eller kontrakter.

  • Masseberegning fra utførte og teoretiske målinger
  • Målebrev
  • Dokumentasjon til myndighetene

Terrengprofil og kart

Vi hjelper deg med å kartlegge objekter, ulike terreng, infrastruktur og vei der utbygging planlegges.

Våre dyktige landmålere sørger for effektiv kartlegging av feltet, sånn at kartdata kan prosjekteres. Dette kan for eksempel være aktuelt i veiprosjekter der det er tilknyttet usikkerhet til terrenget.

Når vi kartlegger terrenget kan vi for eksempel finne ut hva slags terreng som må sprenges ut eller graves i.

Har du spørsmål og masseberegning eller dokumentasjon?

Innlandet Entreprenørsupport AS har dyktige og erfarne ansatte med mye kompetanse innen masseberegninger og påfølgende dokumentering.

Hvis du skulle ha noen spørsmål eller trenger gode råd, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss på e-post eller telefon.