Utarbeidelse av data til maskinstyring

Innlandet Entreprenørsupport AS tilbyr opplæring til maskinførere og stikkere. Gjengen vår vektlegger effektiv bruk av maskinstyring og stikningsutstyr, og tilpasser opplæringen til elevens nivå. Vi har tålmodigheten som trengs, og slipper deg ikke før teknikken sitter som den skal!

Vi lærer stikkere og maskinførere hvordan de enkelt kan måle inn etter VA-normen. Hos oss får du en grundig og pedagogisk innføring – dette er vårt løfte til deg.

Hva er maskinstyring?

Maskinstyring er enkelt forklart et system som kan brukes av ulike maskiner tilknyttet anleggsplassen. Maskinstyring inntok anleggsbransjen på starten av årtusenskiftet, og brukes i dag på de fleste anleggsplasser i Norge.

Maskinstyring for gravemaskiner er veldig vanlig, men også andre maskiner tar i bruk teknologien. Vi kan for eksempel nevne bulldosere, dumpere, hjullaster og lignende.

GNSS-signaler brukes mye innen maskinstyring. Disse signalene brukes for å avgjøre posisjonen til anleggsmaskinen i terrenget. Siden signalene baseres på GNSS-antenner og -satellitter, kan nøyaktigheten bli påvirket av både terreng og bebyggelse.

Posisjonen til maskinen kan regnes ut ved hjelp av avstandsmåling mellom satellitt og mottaker-antenne. Dette blir gjort ved å måle hvor lang tid et radiosignal bruker på å nå frem. Som maskinfører må du ha tilgang til korreksjonsdata for å oppnå god posisjon.

En viktig del av dagens anleggsbransje

De siste par tiårene har både planleggings- og byggeaktiviteter innen anleggsbransjen gått gjennom en brå utvikling. De tradisjonelle plantegningene blir i stor grad utfaset og erstattet med moderniserte, digitale modeller.

Disse digitale modellene kan i de fleste tilfeller knyttes opp mot maskinstyring. Dette er en viktig del av dagens anleggsbransje, men vil nok også bli mer og mer aktuelt fremover. Maskinstyring er et verktøy som hjelper både stikkere og maskinførere på anleggsplassen!

Har du spørsmål om maskinstyring?

Effektiv maskinstyring og bruk av stikningsutstyr er grunnleggende på enhver anleggsplass. Med god opplæring vil maskinførere kunne effektivisere prosessen. Hvis du ønsker mer informasjon om opplæringsprosessen, oppfordrer vi deg til å ta kontakt.