Våre prosjekter

Under finner du et utvalg av tidligere prosjekter.

Amblisberget skianlegg

Innleid hos Maskinkraft AS – Byggherre er Moelven og Næroset IL.

Her har vi bidratt med prosjektering, utarbeidelse av maskinstyring, utstikking i felt og masseberegnin

Eidsvoll Nord – Langset (Jernbanebru Minnesund)

Innleid hos Isachsen Anlegg AS – Byggeherre er BaneNOR.

Her har vi bidratt med anleggsledelse, fremdriftsplanlegging og dokumentasjon av arbeider som ikke omfattes av kontrakten.

E16 Ulnes - Røn - Einang Ulykkespunkt

Innleid hos Brdr Dokken AS – Byggeherre er Statens Vegvesen.

Anleggsledelse, utarbeidelse av maskinstyring, fremdriftsplanlegging og dokumentasjon av arbeider som ikke omfattes av kontrakten

VVA Sanering Vingnesenga vest

Innleid hos Maskinkraft AS – Byggherre er Lillehammer Kommune

Utarbeidelse av maskinstyring, stikningsledelse, kontraktsoppfølging, fremdriftsplanlegging, dokumentasjon og masseberegning.

Kroksjølia VVA Anlegg

Innleid hos Maskinkraft AS – Byggherre er Ringsaker Kommune

Utarbeidelse av maskinstyring, stikningsledelse, kontraktsoppfølging, dokumentasjon og masseberegning.

Dreneringstiltak Lille Almerud

Innleid hos Maskinkraft AS – Byggherre er Ringsaker Kommune

Utarbeidelse av maskinstyring, stikningsledelse, kontraktsoppfølging, fremdriftsplanlegging, dokumentasjon og masseberegning

E16 Hålimo – Øylo

Innleid hos Brdr Dokken AS – Byggherre er Statens Vegvesen.

Anleggsledelse, utarbeidelse av maskinstyring, fremdriftsplanlegging og dokumentasjon av arbeider som ikke omfattes av kontrakten.

Vannforsyning Lillehammer Sykehus

Innleid hos Maskinkraft AS – Byggherre er Lillehammer Kommune

Anleggsledelse, utarbeidelse av maskinstyring, fremdriftsplanlegging, HMS/KS, kontraktsoppfølging, dokumentasjon og masseberegning